Vitaliteit en BOCAM

 

BOCAM is gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG), gericht op het herstellen van de disbalans in de Qi stroom (levenskracht- en energiestroom). De Chinese bewegingsleer werkt zowel preventief als herstellend.

Het is een belangrijke ondersteuning bij het tegengaan of verminderen van chronische klachten zoals reumatische klachten, klachten van het bewegingsapparaat, zoals nek- schouder- rugklachten (door verkeerde werkhouding, spanning of stress) of andere pijnklachten.

Oefeningen zijn gericht op het behouden van de gezondheid en het voorkomen van ziekten. Curatief zijn specifieke oefeningen voor de behandeling van klachten in te zetten.

BOCAM

De B staat voor bewegingsleer, waarbij in de BOCAM gebruik wordt gemaakt van de Chinese bewegingsleer Tai Chi en Qi gong.

De O staat voor ontspanningstechnieken. Spanning bewust worden, leren herkennen en beïnvloeden door ontspanningstechnieken staat centraal.

De C staat voor concentratie en coördinatie oefeningen, waardoor onder andere de balans verbetert wordt. Concentratie oefeningen zijn belangrijk om de aandacht te leren richten.

De A staat voor de ademhaling. De ademhaling is de brug tussen lichaam en geest. Middels ademhalingsoefeningen wordt de Chi gestimuleerd of gekalmeerd.

De M staat voor manuele technieken. Manuele technieken zijn handtechnieken zoals massage en acupressuur. Massage werkt zowel ontspannend als helend (zie massage)

Kijk voor de wekelijkse lessen in Tai Chi en Qigong in de agenda.

BOCAM Tai Qi en Qigong

De BOCAM Tai Qi en Qigong lessen zijn erop gericht te onderzoeken waar blokkades in de energiestromen zitten. Blokkades kunnen worden veroorzaakt door zowel een tekort als een teveel aan energie in de meridianen (energiebanen), waardoor de qi(levenskracht) stroom uit balans raakt. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan. BOCAM Tai Qi en Qigong lessen kunnen zowel preventief als curatief werken en zijn geschikt voor alle psychosomatische klachten. De lessen en therapie zijn erop gericht de deelnemer te leren zelf de balans te herstellen.

Bij ernstiger klachten en indien wenselijk kan de (dis)balans in de energie stroom van een individuele deelnemer vastgesteld worden door een uitgebreide intake, de zogenoemde ‘Body & Mind Checkup’ ofwel BMC. Aan de hand van de intake wordt een individueel stappenplan opgesteld. Dit wordt vervolgens besproken met de deelnemer. Als de deelnemer gemotiveerd is en zich kan vinden in het plan wordt vervolgens gestart met de individuele therapie.

 

Er wordt altijd gewerkt volgens de BOCAM ABC regel: 

  • Algehele ontspanning
  • Bewust worden
  • Controle over het denken

Met behulp van het ABC stappenplan ontwikkelen deelnemers een sterker lichaamsbewustzijn en daarmee ook gezondheidsbewustzijn. ‘Bewustwording’ is de basis voor het welslagen van de lessen of therapie.Door bewust te leren ontspannen en gerichte oefenvormen kan stress in belangrijke mate gereduceerd worden. Er komt meer ruimte voor creativiteit van denken en het weerstandsniveau van het lichaam neemt toe, wat de deelnemers in velerlei opzichten ten goede komt.

Gezondheid is een waardevol bezit. Om gezond te blijven of te worden is inspanning vereist. Dagelijkse oefening en bewuste keuzes maken zijn essentieel. In BOCAM  Qigong lessen leren deelnemers verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid. BOCAM Qigong lessen zijn niet geschikt voor mensen met ernstige psychische klachten.

Wekelijkse lessen  in Tai Qi en Qigong worden gegeven in Vlissingen op woensdag en donderdag.

Stuur een email voor het maken van een afspraak of om je aan te melden voor de wekelijkse lessen