De kracht in jezelf

 

Kembang biedt de cursus ‘De kracht in jezelf’ aan. We ‘Leren door DOEN’ !

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 1,5 uur en wordt aangeboden voor groepen van minimaal 8 personen.

Op een leuke en actieve wijze worden vaardigheden aangereikt om sterk in de eigen kracht te staan. Het leren bewust worden van de signalen, die het lichaam geeft, serieus nemen van gevoel en intuïtie, staan centraal in de cursus. We leren eigen grenzen te ervaren, te herkennen, te verleggen en aan te geven. Een gezonde basis van zelfvertrouwen en het bewustzijn van de eigen rol in situaties is een belangrijke basis van het ervaren van de eigen kracht.

Houding, uitstraling en stemgebruik zijn van groot belang en bepalen voor een belangrijk deel hoe anderen op ons reageren. Een krachtig persoon is in staat aan te voelen wat hij wel en niet wil, en wat hij wel en niet kan en is in staat daarnaar te handelen, ook situaties die door de betreffende persoon als moeilijk, bedreigend of stresserend worden ervaren.

Thema’s die in de cursus aan de orde komen zijn:

 

  • Veiligheid als basis
  • Stevig staan, de kracht van lichaamstaal
  • De kracht van je stem
  • Ruimte geven en nemen
  • Fysieke, mentale en innerlijke kracht