Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Geldig vanaf 25 mei 2018

Voor het volgen van lessen of andere activiteiten bij Kembang is het van belang dat ik uw naam en adresgegevens, inclusief e-mailadres en telefoonnummer vastleg voor nieuwsmail-verzending en om contact te kunnen onderhouden.

Op het inschrijfformulier vult u uw eigen gegevens in. Daar staat ook een vraag m.b.t. uw gezondheid -aandoeningen/beperkingen – deze kunt u invullen indien de beperkingen van invloed zijn op het volgen van de lessen. Uw gegevens worden vastgelegd in een map in mijn kast op mijn werkkamer en op mijn computer. Deze zijn alleen voor mij in te zien.

Bij aanmelding en opgave e-mailadres geeft u automatisch toestemming voor het toesturen van mijn nieuws-mails. Alle gegevens worden vastgelegd op een beveiligd systeem.
Er worden geen gegevens ter beschikking gesteld aan derden en ze blijven voor onbeperkte tijd in mijn bestand. Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens wordt telefonisch of schriftelijk (per e-mail) gericht aan Kembang. Een klacht m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens wordt gericht aan de Autoriteit Persoonsgegevens.