Rots en Water

Kembang biedt het Rots & Water programma aan. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een sociale competentie training, waarin mensen vaardigheden leren om samen te spelen, samen te delen, samen te leren, samen te werken en samen te leven.

Het programma bedient zich van een psychofysieke didactiek hetgeen wil zeggen dat, startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Het programma is derhalve zeer fysiek, biedt voor ieder veel plezier, en wordt ondersteund door middel van korte groepsgesprekken waarin ruimte is voor zelfreflectie en het maken van korte opdrachten.

 

 

De bouwstenen van het Rots & Waterprogramma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en indien nodig in actie komen. Voortbouwend op dit fundament is het mogelijk aandacht te hebben voor de thema’s veiligheid, assertiviteit, communicatie, en het vinden van een eigen weg (innerlijk kompas) dat met anderen verbindt en richting geeft.

Binnen de genoemde thema’s staan de volgende onderdelen centraal: het leren gronden, centreren en focussen door het richten van de ademhaling en aandacht. Het ontwikkelen van lichaams – emotioneel- en zelfbewustzijn. De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de ontwikkeling van andere, meer verbaal geori├źnteerde, vormen van communicatie. Het Rots & Water concept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit concept kan op verschillende niveaus worden toegepast.

Het programma is in zeer diverse settings, en voor veel doelgroepen in te zetten.