Zelfbescherming

Kembang biedt cursussen in fysiek-mentale zelfbescherming.
Zelfvertrouwen en zelfbeheersing zijn essentiële bouwstenen in het beschermen van het ‘Zelf’: de unieke persoonlijkheid die wij zijn met onze eigen competenties, kwaliteiten en mogelijkheden.

Het ‘Zelf’ kan ontwikkelen in een veilige en voedende omgeving. Wanneer mensen zich veilig voelen kunnen zijzichzelf ontwikkelen en ontplooien, zij durven te experimenteren, contact te leggen, te handelen en te bewegen zoals zij dit willen en voelen. Zij ervaren weinig beperkingen en hebben een goed gevoel over zichzelf, zij hebben een gezond zelfvertrouwen en zijn zich bewust van hun grenzen en kunnen duidelijk en effectief grenzen aangeven.

Mensen die zich veilig voelen zullen een gevoel van vrijheid ervaren en optimaal ontplooien en ontwikkelen. Wanneer mensen zich daarentegen onveilig voelen, kunnen gevoelens van angst of boosheid overheersen. Het gevoel van onveiligheid ontstaat wanneer mensen grensoverschrijdingen, stress of dreiging ervaren.

Om effectief op grensoverschrijdende, stressvolle of bedreigende situaties te kunnen reageren is een zekere mate van zelfbeheersing en weerbaarheid noodzakelijk. Zelfbescherming is op een effectieve manier opkomen voor onszelf, zowel op fysiek, emotioneel als mentaal vlak.

Zelfbescherming is respect hebben de eigen grenzen en de grenzen van anderen. Zelfbescherming is keuzes kunnen en durven maken in elke situatie. Het aanvoelen en durven aangeven van eigen grenzen is essentieel. Effectief reageren, wanneer grenzen overschreden worden, zonder angst of verlies
van zelfbeheersing zet mensen in hun kracht.

Zelfbescherming zal het gevoel van veiligheid vergroten en daardoor het leven plezieriger maken.